Träskändan kartanon ystävät ry.

www-sivut espoolaiselle paikallisyhdistykselle. Lisäksi tapahtumaan liittyvät julisteet.